Servis plynových kotlů

Pravidelná údržba plynových kotlů zajistí efektivní provoz.

Důvody proč provádět roční pravidelný servis:
Pokud jste provozovatelem plynového zařízení, měl byste dle energetického zákona provádět roční servis každých 12 měsíců a každé 3 roky provést kontrolu Vašeho plynového zařízení a plynových rozvodů ve Vašem objektu revizním technikem plynového zařízení. Ročním servisem se prodlužuje životnost Vašeho kotle, dále se zvyšuje jeho účinnost a dá se předejít závažnějším opravám. Pravidelné roční servisní kontroly jsou hlavně pro Vaši bezpečnost, proto je nedoporučujeme zanedbávat.


Prodej a montáže plynových kotlů

Poradíme Vám s výběrem a nákupem plynového kotle, který bude maximálně vhodný pro Váš záměr.

Montáž plynového kotle je vždy práce pro odbornou firmu. Plynový kotel instalovaný odborníky je zárukou toho, že vytápění plynem ve vašem domě bude skutečně komfortní, spolehlivé a stoprocentně bezpečné.

Montáž plynových kotlů od zkušených odborníků zajistí, že spaliny budou skutečně odvedeny pryč a plynový kotel bude spolehlivě pracovat.


Revize plynových kotlů

Vlastníte-li plynový kotel, víte, že ze zákona musí pravidelně procházet revizí?

Revize plynových kotlů upravuje vyhláška 85/1978 Sb., na základě které musí osoba zodpovědná za plynové zařízení zajistit revizi plynových kotlů nejméně jednou za tři roky. Tato vyhláška se vztahuje na všechna plynová zařízení.

Revize plynových kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Při revizi se kontroluje především těsnění. Pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by oxid uhelnatý, který je velmi životu nebezpečný.

Revize plynových kotlů tedy představuje především preventivní opatření. Kromě revize plynových kotlů jednou za tři roky se musí každoročně provádět také servisní kontroly. Následky špatné funkčnosti plynových kotlů mohou být katastrofální.


Provádíme také měření spalin

Provádíme také měření spalin

  • měření O2
  • měření CO
  • měření teploty spalin a vzduchu
  • měření tahu a/nebo diferenčního tlaku
  • provádíme 4Pa test

Prohlédněte si video s 4 Pa testem

4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech.